Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.11.2015 13:20 0050.171.2015 Zarządzenie Wojta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2015 rok
24.11.2015 13:18 0050.170.2015 Zarządzenie Wojta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
24.11.2015 13:13 0050.169.2015 Zarządzenie Wojta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2015 rok
24.11.2015 13:11 0050.168.2015 Zarządzenie Wojta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
24.11.2015 13:07 0050.167.2015 Zarządzenie Wojta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Sadowiu...
24.11.2015 13:00 0050.166.2015 Zarządzenie Wojta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
24.11.2015 12:51 0050.165.2015 Zarządzenie Wojta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały rady Gminy Mierzęcice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2016 - 2015
10.11.2015 12:24 0050.164.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
10.11.2015 12:22 0050.163.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2015 rok
10.11.2015 12:21 0050.162.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
10.11.2015 12:19 0050.161.2015 Zarządzenie Wojta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Mierzęcicach przy...
10.11.2015 12:17 0050.160.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
10.11.2015 12:16 0050.159.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2015 rok
10.11.2015 12:14 0050.158.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
10.11.2015 12:13 0050.157.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy w 2015 roku
10.11.2015 12:10 0050.156.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
10.11.2015 12:09 0050.155.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2015 rok
10.11.2015 12:08 0050.154.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
10.11.2015 12:06 0050.153.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2015 rok
10.11.2015 12:02 0050.152.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
10.11.2015 11:58 0050.151.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2015 rok
10.11.2015 11:57 0050.150.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
10.11.2015 11:56 0050.149.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za III kwartał 2015 roku
10.11.2015 11:51 0050.148.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
10.11.2015 11:50 0050.147.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2015 rok

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna