Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2015 15:17 Nr XVI/122/2015 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2016-2025
30.12.2015 15:16 Nr XVI/119/2015 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
30.12.2015 15:14 Nr XVI/118/2015 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
29.12.2015 14:41 Nr 4200/III/201/2015 Uchwała III Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłozonym przez Wójta Gminy Mierzęcice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2025.
29.12.2015 14:35 Nr 4200/III/200/2015 Uchwała III Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mierzęcice projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok...
30.11.2015 14:28 Nr XV/109/2015 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
30.11.2015 14:22 Nr XV/108/2015 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
01.10.2015 14:06 Nr XIII/98/2015 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
01.10.2015 14:05 Nr XIII/97/2015 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
01.09.2015 10:45 Nr XII/89/2015 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
01.09.2015 10:24 Nr XII/88/2015 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
26.06.2015 15:29 Nr X/82/2015 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
26.06.2015 15:28 Nr X/81/2015 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
22.04.2015 15:53 Nr VIII/64/2015 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
22.04.2015 15:45 Nr VIII/63/2015 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
27.03.2015 09:05 Nr VI/56/2015 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
27.03.2015 08:55 Nr VI/55/2015 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
05.03.2015 12:55 Nr V/46/2015 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
05.03.2015 12:44 Nr V/45/2015 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
06.02.2015 10:06 Nr 4200/IV/49/2015 Uchwała IV składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2015 rok...
06.02.2015 10:04 Nr 4200/IV/48/2015 Uchwała IV składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mierzęcice...
02.02.2015 12:30 Nr IV/36/2015 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
02.02.2015 09:51 Nr IV/35/2015 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
05.01.2015 14:43 Nr III/21/2014 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
19.12.2014 13:39 Nr 4100/IV/288/2014 Uchwała IV składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mierzęcice projekcie WPF na lata 2015 - 2018...

1 2 następna