Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.10.2018 12:08 Protokół z czynności kontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice przeprowadzonych w dniu 16 X 2018
19.10.2018 12:04 Nr 44/2018 Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 16.10.2018 r.
27.09.2018 15:23 Nr 43/2018 Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 20.09.2018 r.
27.08.2018 14:29 Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice z przeprowadzonej kontroli działalności Wójta Gminy Mierzęcice w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym
27.08.2018 14:27 Nr 42/2018 Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 20.08.2018 r.
25.06.2018 14:57 Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice z przeprowadzonej kontroli działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemówa Alkoholowych w Mierzęcicach
25.06.2018 14:54 Nr 41/2018 Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 18.06.2018 r.
08.05.2018 11:38 Nr 40/2018 Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 07.05.2018 r.
20.04.2018 12:51 Nr 39/2018 Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 11.04.2018 r.
18.04.2018 14:38 Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice z kontroli działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nowa Wieś pod kątem realizacji budżetu w 2017 r.
18.04.2018 14:37 Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice z odbytej kontroli działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach
15.03.2018 15:20 Nr 38/2018 Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 7.03.2018 r.
23.02.2018 13:48 Nr 37/2018 Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 14.02.2018 r.
25.01.2018 14:05 Nr 36/2018 Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 18.01.2018 r.
14.12.2017 08:22 Nr 35/2017 Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 05.12.2017 r.
30.11.2017 14:59 Protokół z czynności kontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice, przeprowadzonych w dniu 20.11.2017 r.
30.11.2017 14:58 Nr 34/2017 Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 20.11.2017 r.
10.11.2017 10:38 Nr 33/2017 Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 30.10.2017 r.
10.11.2017 10:36 Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice z przeprowadzonej kontroli Szkoły Podstawowej w Toporowicach pod kątem realizacji budżetu
12.09.2017 14:02 Nr 32/2017 Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 06.09.2017 r.
09.08.2017 15:32 Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice z przeprowadzonej kontroli działalności Wójta Gminy Mierzęcice w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym...
09.08.2017 15:31 Nr 31/2017 Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 01.08.2017 r.
19.06.2017 11:46 Nr 30/2017 Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 07.06.2017 r.
12.05.2017 13:10 Nr 29/2017 Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 09.05.2017 r.
09.05.2017 15:21 Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice z przeprowadzonej kontroli działalności Wójta Gminy Mierzęcice w zakresie sposobu załatwiania skarg...

1 2 3 następna