Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.12.2012 15:01 Nr XIX/158/2012 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
02.07.2012 13:56 Nr XVIII/144/2012 Uchwała w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiar obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjum...
28.12.2012 14:59 Nr XVIII/142/2012 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
30.04.2012 12:51 Nr XVII/138/2012 Uchwała w sprawie nadania ulicy w miejscowości Przeczyce
28.12.2012 14:57 Nr XVII/136/2012 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
02.04.2012 12:49 Nr XVI/131/2012 Uchwała w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Nowej Wsi przy ul. Zawadzkiego 161.
02.04.2012 12:46 Nr XVI/130/2012 Uchwała w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Mierzęcicach przy ul. Wolności 68
02.04.2012 12:45 Nr XVI/129/2012 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sadowie.
02.04.2012 12:44 Nr XVI/128/2012 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mierzęcice.
02.04.2012 12:42 Nr XVI/127/2012 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Wieś.
29.03.2012 13:14 Sprawozdanie Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 29 marca 2012 r. z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
27.03.2012 13:23 Ogłoszenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok...
30.01.2012 13:54 Nr XV/116/2012 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
30.01.2012 13:48 Nr XV/115/2012 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

poprzednia 1 2