Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.01.2014 09:41 Nr XXXII/312/2013 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/300/2013 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 listopada 2013r.
02.01.2014 09:26 Nr XXXII/310/2013 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
02.01.2014 09:11 Nr XXXII/309/2013 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/296/2013 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 listopada 2013 r.
03.12.2013 15:46 Nr XXXI/306/2013 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
03.12.2013 15:35 Nr XXXI/304/2013 Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Gmin d/s Kanalizacji.
03.12.2013 15:15 Nr XXXI/301/2013 Uchwała w sprawie uchwalenia stawek opłaty targowej na 2014 rok.
03.12.2013 15:11 Nr XXXI/300/2013 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok oraz zwolnień od tego podatku.
03.12.2013 15:06 Nr XXXI/299/2013 Uchwała w sprawie w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
03.12.2013 14:59 Nr XXXI/298/2013 Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014.
03.12.2013 14:48 Nr XXXI/296/2013 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
31.10.2013 08:09 Nr XXX/288/2013 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
31.10.2013 07:50 Nr XXX/287/2013 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
25.09.2013 07:55 Nr XXIX/285/2013 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
03.09.2013 11:55 Nr XXVIII/279/2013 Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mierzęcice.
30.08.2013 14:26 Nr XXVIII/277/2013 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VII/41/2011 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 kwietnia 2011r. ustalającej opłaty za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne...
30.08.2013 14:09 Nr XXVIII/273/2013 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
01.07.2013 13:33 Nr XXVII/271/2013 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016.
01.07.2013 13:29 Nr XXVII/268/2013 Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Gmin d/s Kanalizacji.
01.07.2013 13:24 Nr XXVII/265/2013 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
29.05.2013 16:23 Nr XXVI/260/2013 Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mierzęcice.
29.05.2013 16:20 Nr XXVI/254/2013 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
21.05.2013 08:43 Nr XXV/245/2013 Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych za pomocą środków..
21.05.2013 07:56 Nr XXV/244/2013 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
29.03.2013 11:44 Nr XXIV/238/2013 Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów...
29.03.2013 11:43 Nr XXIV/237/2013 Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice.

1 2 następna