Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.11.2014 14:02 Nr XLII/387/2014 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
30.09.2014 10:48 Nr XL/375/2014 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
25.09.2014 09:00 Nr XXXIX/373/2014 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
25.09.2014 08:00 Nr XXXIX/368/2014 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
11.07.2014 12:26 Nr XXXVIII/365/2014 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
27.06.2014 10:21 Nr XXXVII/361/2014 Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
27.06.2014 10:18 Nr XXXVII/357/2014 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
25.04.2014 09:02 Nr XXXV/350/2014 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
25.04.2014 08:58 Nr XXXV/345/2014 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
25.04.2014 08:57 Nr XXXV/343/2014 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/330/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 19 marca 2014 roku.
25.04.2014 08:56 Nr XXXV/342/2014 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dla obszaru „Cmentarz Boguchwałowice”.
21.03.2014 08:30 Nr XXXIV/338/2014 Uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek”.
21.03.2014 08:25 Nr XXXIV/337/2014 Uchwala w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.
21.03.2014 08:23 Nr XXXIV/336/2014 Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem...
21.03.2014 08:21 Nr XXXIV/335/2014 Uchwała w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności...
21.03.2014 08:14 Nr XXXIV/334/2014 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/190/2012 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na stałe obwody głosowania.
21.03.2014 08:07 Nr XXXIV/333/2014 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XX/171/2012 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na okręgi wyborcze...
21.03.2014 08:03 Nr XXXIV/330/2014 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
02.01.2014 10:34 Nr XXXII/313/2013 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.