Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.12.2013 12:34 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 4 do 17 grudnia 2013 r.
05.12.2013 14:29 Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mierzęcice na 2014 rok.
28.08.2013 15:35 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 20 do 27 sierpnia 2013 r.
12.08.2013 15:05 Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mierzęcice.
26.06.2013 09:14 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 19 do 25 czerwca 2013 r.
14.06.2013 15:17 Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Gmin d/s Kanalizacji.
15.05.2013 12:50 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 29 kwietnia 2013 r. do 13 maja 2013r.
23.04.2013 09:35 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 17 do 22 kwietnia 2013 r.
23.04.2013 09:29 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 15 do 22 kwietnia 2013 r.
22.04.2013 15:25 Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mierzęcice.
15.04.2013 15:37 Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Mierzęcice określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli...
11.04.2013 13:53 Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Gmin d/s Kanalizacji.
10.04.2013 15:53 Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mierzęcice na 2013 r.
25.03.2013 14:07 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 14 do 21 marca 2013 r.
14.03.2013 14:52 Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Mierzęcice w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli...
14.03.2013 14:49 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 7 do 13 marca 2013 r.
01.03.2013 15:15 Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych...