Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2014 13:57 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 08.12.2014r. do 15.12.2014r.
05.12.2014 14:21 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny...
12.11.2014 11:40 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 30.10.2014r. do 06.11.2014r..
30.10.2014 10:40 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny...
25.07.2014 14:26 Informacja dotycząca wyników przeprowadzonych konsultacji w dniach od 2 do 10 lipca 2014 r.
24.06.2014 12:06 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/281/2010 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy...
23.06.2014 15:05 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 16 do 23 czerwca 2014r.
13.06.2014 14:12 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami..
14.03.2014 14:24 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 24.02.2014r. do 6.03.2014r.
25.02.2014 15:13 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego „ Mój rynek”.
18.02.2014 14:49 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.