Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.01.2015 09:13 Nr 16/III Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gimnazjum im. Cz. Milosza w Mierzęcicach
23.12.2014 11:39 Nr 15/III Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Najdziszów.
23.12.2014 11:38 Nr 14/III Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zawada.
23.12.2014 11:37 Nr 13/III Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Przeczyce.
23.12.2014 11:36 Nr 12/III Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Nowa Wieś.
23.12.2014 11:27 Nr 11/III Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Toporowice.
23.12.2014 11:24 Nr 10/III Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 - 2020 w Gminie Mierzęcice.
23.12.2014 11:18 Nr 9/III Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...
23.12.2014 11:15 Nr 8/III Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XIII/102/2011 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego...
23.12.2014 11:04 Nr 7/III Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Mierzęcice do składu Zgromadzenia Związku Komunalnego Gminy ds Kanalizacji.
23.12.2014 11:02 Nr 6/III Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mierzęcice.
23.12.2014 11:00 Nr 5/III Projekt uchwały w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mierzęcice...
23.12.2014 10:58 Nr 4/III Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
23.12.2014 10:52 Nr 3/III Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
23.12.2014 10:44 Nr 2/III Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
23.12.2014 10:42 Nr 1/III Projekt uchwały w sprawie zamiany uchwały budżetowej na 2014r.
09.12.2014 13:08 Nr 17/II Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
08.12.2014 10:07 Nr 16/II Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII942011 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 listopada 2011r.
08.12.2014 10:05 Nr 15/II Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
08.12.2014 10:02 Nr 14/II Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
08.12.2014 10:01 Nr 13/II Projekt uchwały w sprawie uchwalenia stawek opłaty targowej.
08.12.2014 09:59 Nr 12/II Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok oraz zwolnień od tego podatku.
08.12.2014 09:57 Nr 11/II Projekt uchwały w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
08.12.2014 09:54 Nr 10/II Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015
08.12.2014 09:50 Nr 9/II Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

1 2 następna