Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.06.2014 10:16 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
09.06.2014 10:46 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego
09.06.2014 10:28 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
30.05.2014 08:30 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice
29.05.2014 14:48 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanym postanowieniu uzgadniającym lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego
16.05.2014 09:07 Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia realizowanego w wziązku z rozbudową MPL Katowice w Pyrzowicach.
25.04.2014 13:51 Obiweszczenie Wójta Gminy Psary o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
25.04.2014 13:45 Obiweszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
25.04.2014 13:39 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego
14.04.2014 15:09 Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o wydanym postanowieniu uzgadniającym lokalizacje inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego
10.04.2014 12:45 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanych postanowieniach uzgadniających lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego
09.04.2014 09:17 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zakończeniu postępowania dowodowego
08.04.2014 11:09 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu postanowienia o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
12.03.2014 14:56 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica...
12.03.2014 13:44 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać...
05.03.2014 14:49 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o  przeprowadzeniu na terenie Gminy Mierzęcice powszechnej akcji odszczurzania
04.03.2014 15:27 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego
04.03.2014 15:23 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wystąpieniu o opinię dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego...
04.03.2014 15:17 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Modernizacja i rozbudowa Katowickiego
04.03.2014 08:45 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego
28.02.2014 14:30 Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o wszczęciu postępowania administracyjnego
28.02.2014 12:56 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie...
25.02.2014 09:55 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Kuźnicę...
21.02.2014 15:13 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa...
14.02.2014 10:16 Informacja o wynikach konkursu na animatorów organizujących oraz prowadzących systematyczne zajęcia i imprezy sportowe w Gminie Mierzęcice na boisku sportowym „Orlik”...

poprzednia 1 2 3 następna