Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.12.2014 07:56 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa dwóch elektrowni wiatrowych”.
01.12.2014 13:01 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego
30.10.2014 14:30 Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny...
28.10.2014 15:29 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa sieci gazowej o długości 1350 m...
28.10.2014 12:49 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rekonstrukcja parterowych pomieszczeń skrzydła wschodniego...
23.10.2014 14:24 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie istniejących obiektów hydrotechnicznych...
20.10.2014 13:39 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanym postanowieniu uzgadniającym lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego
15.10.2014 13:49 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanym postanowieniu uzgadniajacym lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego
06.10.2014 12:54 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o sprostowaniu omyłek w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
24.09.2014 16:30 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
24.09.2014 16:03 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice dotyczące przedsięwzięcia pn.„Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz modernizacja obiektów...
29.08.2014 13:32 Obwieszczenie Wojta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
28.08.2014 08:17 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego
27.08.2014 07:47 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice
25.08.2014 08:08 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego
22.08.2014 14:48 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań
21.08.2014 13:57 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanym postanowieniu uzgadniającym lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego
20.08.2014 13:04 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
19.08.2014 12:45 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
01.08.2014 09:08 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice.
23.07.2014 15:47 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice dotyczące przedsięwzięcia pn.„Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz modernizacja obiektów...
18.07.2014 14:55 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanych postanowieniach uzgadniajacych lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego
18.07.2014 14:45 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanych postanowieniach uzgadniajacych lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego
17.07.2014 15:14 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego
07.07.2014 14:21 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie istniejących obiektów hydrotechnicznych...

1 2 3 następna