Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2014 14:40 0050.766.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie instrukcji obiegu, kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Mierzęcice
31.12.2014 14:34 0050.765.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie Instrukcji określającej zasady ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Mierzęcice
31.12.2014 13:51 0050.764.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia zasad przygotowywania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów...
31.12.2014 13:05 0050.763.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie upoważnienia do wystawiania i podpisywania faktur VAT.
31.12.2014 12:47 0050.762.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy na 2014 rok
31.12.2014 12:45 0050.761.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
01.12.2014 12:55 0050.760.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
01.12.2014 12:54 0050.759.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2014 rok
01.12.2014 12:52 0050.758.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
01.12.2014 12:50 0050.757.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy w 2014 roku
01.12.2014 12:49 0050.756.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
01.12.2014 12:45 0050.755.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2014 rok
01.12.2014 12:43 0050.754.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
01.12.2014 12:41 0050.753.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2014 rok
01.12.2014 12:37 0050.752.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice zatwierdzenia projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
01.12.2014 12:33 0050.751.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
01.12.2014 12:31 0050.750.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wyznaczenia i upoważnienia nauczyciela Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach do zastępowania nieobecnego Dyrektora ww przedszkola
10.11.2014 15:08 0050.749.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
10.11.2014 15:06 0050.748.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2014 rok
10.11.2014 15:05 0050.747.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
10.11.2014 15:04 0050.746.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
05.11.2014 12:15 0050.745.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
05.11.2014 12:13 0050.744.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2014 rok
05.11.2014 12:12 0050.743.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
05.11.2014 12:02 0050.742.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy w 2014 roku

1 2 3 4 5 6 następna