Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.03.2014 13:47 Nr XXXIV/339/2014 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa wlasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Toporowicach - działki nr 680 - pod budowę przepompowni ścieków PS-10.
21.03.2014 13:42 Nr XXXIV/338/2014 Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego "Mój Rynek".
21.03.2014 13:32 Nr XXXIV/337/2014 Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
21.03.2014 13:27 Nr XXXIV/336/2014 Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objetych wieloletnim programem ...
21.03.2014 13:22 Nr XXXIV/335/2014 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób ...
21.03.2014 13:14 Nr XXXIV/334/2014 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/190/2012 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na stałe obwody głosowania
21.03.2014 12:10 Nr XXXIV/333/2014 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XX/171/2012 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i ...
21.03.2014 12:08 Nr XXXIV/332/2014 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy w 2015 roku
21.03.2014 12:04 Nr XXXIV/331/2014 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
21.03.2014 11:56 Nr XXXIV/330/2014 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
03.02.2014 13:39 Nr XXXIII/329/2014 Uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Mierzęcice do składu Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin d/s Kanalizacji.
03.02.2014 13:32 Nr XXXIII/328/2014 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
03.02.2014 13:17 Nr XXXIII/327/2014 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
03.02.2014 13:13 Nr XXXIII/326/2014 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
03.02.2014 13:05 Nr XXXIII/325/2014 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalność Wójta Gminy.
03.02.2014 12:50 Nr XXXIII/324/2014 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Najdziszowie – działki nr 56/1 – pod budowę przepompowni ścieków PS-6.
03.02.2014 12:47 Nr XXXIII/323/2014 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Boguchwałowicach przy ul. Kaczeńców.
03.02.2014 12:45 Nr XXXIII/322/2014 Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Mierzęcice - obszar VII zmiany studium
03.02.2014 12:43 Nr XXXIII/321/2014 Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Boguchwałowice - obszar I zmiany studium
03.02.2014 12:28 Nr XXXIII/320/2014 Uchwała w sprawie trybu i szczególowych krytariów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
03.02.2014 12:12 Nr XXXIII/319/2014 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
03.02.2014 11:59 Nr XXXIII/318/2014 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

poprzednia 1 2 3