Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.06.2014 10:08 Nr XXXVII/364/2014 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Toporowice.
27.06.2014 10:05 Nr XXXVII/363/2014 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Toporowice
27.06.2014 10:00 Nr XXXVII/362/2014 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Przeczyce.
27.06.2014 09:40 Nr XXXVII/361/2014 Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
27.06.2014 09:36 Nr XXXVII/360/2014 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn.: "Z wiedzą wyrównujemy szanse i zdobywamy świat"...
27.06.2014 09:31 Nr XXXVII/359/2014 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do uczestnictwa w charakterze partnera w projekcie pn.: "Szkoła Podstawowa w Przeczycach i Boguchwałowicach...
27.06.2014 09:22 Nr XXXVII/358/2014 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
27.06.2014 09:10 Nr XXXVII/357/2014 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
27.06.2014 09:05 Nr XXXVII/356/2014 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2013.
27.06.2014 09:02 Nr XXXVII/355/2014 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2013.
30.05.2014 10:40 Nr XXXVI/354/2014 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice
30.05.2014 09:54 Nr XXXVI/353/2014 Uchwała w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
30.05.2014 09:48 Nr XXXVI/352/2014 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
30.05.2014 09:40 Nr XXXVI/351/2014 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
25.04.2014 08:38 Nr XXXV/350/2014 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
25.04.2014 08:31 Nr XXXV/349/2014 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Toporowicach przy ul. Dąbrowskiej.
25.04.2014 08:20 Nr XXXV/348/2014 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach za rok 2013.
25.04.2014 08:17 Nr XXXV/347/2014 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach za rok 2013.
25.04.2014 08:09 Nr XXXV/346/2014 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
25.04.2014 07:53 Nr XXXV/345/2014 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
25.04.2014 07:45 Nr XXXV/344/2014 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/331/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 19 marca 2014 roku .
25.04.2014 07:41 Nr XXXV/343/2014 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/330/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 19 marca 2014 roku.
25.04.2014 07:38 Nr XXXV/342/2014 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dla obszaru „Cmentarz Boguchwałowice”.
21.03.2014 13:55 Nr XXXIV/341/2014 Uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Mierzęcice do składu Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin d/s Kanalizacji.
21.03.2014 13:51 Nr XXXIV/340/2014 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie Gminy środków finansowych z przeznaczeniem na realizację zadania przez Powiat Będziński w ramach projektu pn.: Poprawa spójności ...

poprzednia 1 2 3 następna