Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.11.2014 09:04 Nr XLII/389/2014 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Nowej Wsi – działki nr 1/30 – pod przepompownię ścieków PS-2
16.11.2014 14:01 Nr XLII/388/2014 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
16.11.2014 13:42 Nr XLII/387/2014 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
05.11.2014 15:34 Nr XLI/386/2014 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa sołectwa Boguchwałowice
05.11.2014 14:16 Nr XLI/385/2014 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Toporowicach w drodze bezprzetargowej
05.11.2014 14:12 Nr XLI/384/2014 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice
05.11.2014 13:39 Nr XLI/383/2014 Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...
05.11.2014 13:34 Nr XLI/382/2014 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
05.11.2014 13:11 Nr XLI/381/2014 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
30.09.2014 11:34 Nr XL/380/2014 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pięciu umów dzierżawy części nieruchomości położonej w Mierzęcicach Osiedlu.
30.09.2014 11:30 Nr XL/379/2014 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Przeczycach – działki nr 656/7 – pod przepompownię ścieków PS-15.
30.09.2014 11:28 Nr XL/378/2014 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Mierzęcice w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Toporowicach.
30.09.2014 11:18 Nr XL/377/2014 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
30.09.2014 10:57 Nr XL/376/2014 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
30.09.2014 10:20 Nr XL/375/2014 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
01.09.2014 09:03 Nr XXXIX/374/2014 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
01.09.2014 08:35 Nr XXXIX/373/2014 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
01.09.2014 08:30 Nr XXXIX/372/2014 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mierzęcice.
01.09.2014 08:20 Nr XXXIX/371/2014 Uchwała sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach.
01.09.2014 08:15 Nr XXXIX/370/2014 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/281/2010 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Mierzęcice składników mienia...
01.09.2014 08:12 Nr XXXIX/369/2014 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
01.09.2014 08:09 Nr XXXIX/368/2014 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej
11.07.2014 13:52 Nr XXXVIII/367/2014 Uchwała w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice
11.07.2014 13:50 Nr XXXVIII/366/2014 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
11.07.2014 12:13 Nr XXXVIII/365/2014 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

1 2 3 następna