Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.10.2014 14:40 GK.271.19.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - świadczenie usługi edukacyjnej obejmującej prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt.: Z WIEDZĄ WYRÓWNUJEMY SZANSE I ZDOBYWAMY ŚWIAT,- III Przetarg współf...
30.09.2014 13:46 GK.271.18.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - świadczenie usługi edukacyjnej obejmującej prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt.: Z WIEDZĄ WYRÓWNUJEMY SZANSE I ZDOBYWAMY ŚWIAT,- II Przetarg współf...
17.09.2014 16:06 GK.271.17.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - świadczenie usługi edukacyjnej obejmującej prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt.: Z WIEDZĄ WYRÓWNUJEMY SZANSE I ZDOBYWAMY ŚWIAT, współfinansowanego...
15.09.2014 14:18 GK.271.16.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Remont budynków remiz OSP w Przeczycach, Sadowiu i Toporowicach - wymiana instalacji C.O.
05.08.2014 14:42 GK.271.15.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. - budowa przyłączy kanalizacyjnych w ramach przedsięwzięcia pn. Podłączenie budynków do...
01.08.2014 10:18 GK.271.14.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Mierzęcice
15.07.2014 14:57 GK.271.13.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - II Przetarg na budowę przyłączy kanalizacyjnych w ramach przedsięwzięcia pn. Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej...
26.06.2014 13:17 GK.271.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ramach przedsięwzięcia pn. Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice
30.04.2014 16:20 GK.271.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa dodatkowego sprzętu komputerowego w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mierzęcice
09.04.2014 13:51 GK.271.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Ocieplenie budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi
04.04.2014 15:24 GK.271.9.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - II Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach
18.03.2014 10:34 GK.271.8.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach
05.02.2014 14:44 GK.271.7.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - III Przetarg na zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych dla 35 Beneficjentów Ostatecznych projektu Przeciwdziałanie...
30.01.2014 15:05 GK.271.6.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - II Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mierzęcice"
23.01.2014 13:09 GK.271.5.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie usługi edukacyjnej obejmującej prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt.: MOJA SZKOŁA MOJĄ SZANSĄ, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...
21.01.2014 15:01 GK.271.4.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - II Przetarg na zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych dla 35 Beneficjentów Ostatecznych projektu Przeciwdziałanie...
20.01.2014 14:26 GK.271.3.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Świadczenie usługi przewozowej na terenie Gminy Mierzęcice
13.01.2014 13:17 GK.271.2.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mierzęcice
10.01.2014 14:49 GK.271.1.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych dla 35 Beneficjentów Ostatecznych projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu...
10.01.2014 12:58 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Budowa wodociągu - spinka boisko sportowe - droga Grabowa w miejscowości Nowa Wieś