Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.03.2014 12:41 Nr XXXIV/330/2014 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
03.02.2014 13:36 Nr XXXIII/328/2014 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
03.02.2014 13:26 Nr XXXIII/327/2014 Uchwała Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
03.02.2014 12:22 Nr XXXIII/319/2014 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
03.02.2014 12:20 Nr XXXIII/318/2014 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
03.02.2014 08:35 Nr 4100/III/33/2014 Uchwała III Składu Orzekającego RIO w Katowicach o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mierzęcice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
03.02.2014 08:31 Nr 4100/III/32/2014 Uchwała III Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2014 rok Gminy Mierzęcice.
02.01.2014 11:56 Nr XXXII/314/2013 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
02.01.2014 10:27 Nr XXXII/313/2013 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
04.12.2013 10:03 Nr 4100/III/202/2013 Uchwała III Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu wykazanego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Mierzęcice.
04.12.2013 10:00 Nr 4100/III/201/2013 Uchwała III Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłozonym przez Wójta Gminy Mierzęcice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2025.
04.12.2013 09:56 Nr 4100/III/200/2013 Uchwała III Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mierzęcice projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem.

poprzednia 1 2