Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.10.2014 14:33 Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę kalkulatorów do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mierzęcice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego ...
15.09.2014 15:17 Zapytanie ofertowe - nabór na stanowisko specjalista do spraw rozliczeń finansowych projektu: „Z wiedzą wyrównujemy szanse i zdobywamy świat” realizowanego w ramach POKL, Poddziałanie 9.1.2...
15.09.2014 15:12 Zapytanie ofertowe - nabór na stanowisko koordynatora projektu „Z wiedzą wyrównujemy szanse i zdobywamy świat” realizowanego w ramach POKL, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych...
02.09.2014 13:13 Zapytanie ofertowe - „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach”
02.09.2014 12:22 Zapytanie ofertowe w ramach projektu pn. „MOJA SZKOŁA MOJĄ SZANSĄ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
28.08.2014 14:14 Zapytanie ofertowe - wycena prawa własności nieruchomości położonej na terenie Gminy Mierzęcice w obrębie Przeczyce.
04.08.2014 14:10 Zapytanie ofertowe - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do podziału nieruchomości – działki nr 1/28 k.m. 1, obręb Nowa Wieś oraz kupna wydzielonej działki pod przepompownię PS-2.
23.06.2014 11:20 Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mierzęcice” ...
30.05.2014 14:08 Zapytanie ofertowe - wycena prawa służebności przesyłu, które zostanie ustanowione na nieruchomości położonej na terenie Gminy Mierzęcice w obrębie Mierzęcice
27.03.2014 15:17 Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mierzęcice”.
27.03.2014 09:45 Zapytanie ofertowe - Dostawa i wynajem kabin sanitarnych
21.03.2014 15:25 Zapytanie ofertowe - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do podziału nieruchomości – działki nr 656/6 k.m. 6, obręb Przeczyce oraz kupna wydzielonej działki pod przepompownię PS-10.
21.03.2014 15:20 Zapytanie ofertowe - wycena prawa własności nieruchomości położonej na terenie Gminy Mierzęcice w obrębie Toporowice
19.03.2014 22:02 Zapytanie ofertowe na opracowanie i wydruk naklejek, ulotek i tablic informacyjnych na potrzeby projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mierzęcice” współfinansowanego przez Unię...
18.03.2014 15:00 Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Odkrywamy talenty i wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej..."
11.03.2014 11:51 II Zapytanie ofertowe na zakup usługi edukacyjnej w ramach projektu „Odkrywamy talenty i wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej im. Marii..."
05.03.2014 14:25 Zapytanie ofertowe na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Mierzęcice.
28.02.2014 14:43 Zapytanie ofertowe na zakup usługi edukacyjnej w ramach projektu „Odkrywamy talenty i wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej im. Marii..."
24.02.2014 14:29 Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mierzęcice” ...
13.02.2014 11:17 Zapytanie ofertowe w ramach projektu pn. „MOJA SZKOŁA MOJĄ SZANSĄ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
03.02.2014 16:23 Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi komputera wraz z oprogramowaniem, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności...
30.01.2014 15:22 Zapytanie ofertowe na zakup usługi edukacyjnej w ramach projektu Gimnazjalista z klasą wyrównywanie szans edukacyjnych uczennic i uczniów z ZSP w Nowej Wsi...
22.01.2014 16:13 Zapytanie ofertowe na wykonanie prac na potrzeby Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mierzęcice
22.01.2014 10:32 Zapytanie ofertowe na zakup usługi edukacyjnej w ramach projektu Gimnazjalista z klasą wyrównywanie szans edukacyjnych uczennic i uczniów z ZSP w Nowej Wsi...
16.01.2014 09:17 Zapytanie ofertowe - „Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla terenów nie objętych miejscowymi planami..."

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna