Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.10.2016 14:49 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania i posypywania piaskiem lub solą dróg gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Mierzęcice w sezonie 2016/2017
13.10.2016 14:12 Zapytanie ofertowe - Wykonanie urn wyborczych oraz opakowań / pokrowców
17.05.2016 13:24 Protokół z zapytania ofertowego - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Mierzęcice.
29.04.2016 08:45 Zapytanie ofertowe na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Mierzęcice.
01.04.2016 12:17 Zapytanie ofertowe - Dostawa i wynajem kabin sanitarnych
21.03.2016 14:27 Protokół z zapytania ofertowego - usługa ubezpieczenia mienia, sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz OC.
08.03.2016 15:07 Zapytanie ofertowe - usługa ubezpieczenia mienia, sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz od OC.
04.12.2015 14:41 Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Mierzęcice.
03.12.2015 10:55 Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Mierzęcice do szkół i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu.
12.10.2015 14:35 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania i posypywania piaskiem lub solą dróg gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Mierzęcice w sezonie 2015/2016...
16.07.2015 13:58 Protokół z zapytania ofertowego - druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i załącznika wraz z dostawą do siedziby zamawiającego.
08.07.2015 13:47 Zapytanie ofertowe - druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i załącznika wraz z dostawą do siedziby zamawiającego.
29.05.2015 15:03 Zapytanie ofertowe - wycena prawa służebności przejazdu, które zostanie ustanowione na nieruchomości położonej na terenie Gminy Mierzęcice w obrębie Boguchwałowice
07.05.2015 13:10 Zapytanie ofertowe - Odnowienie elewacji budynku OSP Boguchwałowice
16.04.2015 14:54 Zapytanie ofertowe - Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach pod centrum wsi
16.04.2015 13:56 Zapytanie ofertowe - Dostawa i wynajem kabin sanitarnych
16.04.2015 13:44 Zapytanie ofertowe - Budowa siłowni plenerowych w Gminie Mierzęcice
13.03.2015 15:09 Zapytanie ofertowe na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyborów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Mierzecice
10.03.2015 15:39 Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Remont budynku Remizy OSP w Sadowiu - Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego..."
10.03.2015 15:28 Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Remont budynku remizy OSP w Przeczycach - wymiana wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania"
09.12.2014 13:58 Zapytanie ofertowe - Świadczenie usługi przewozowej na terenie Gminy Mierzęcice.
09.12.2014 13:55 Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Mierzęcice do szkół i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu.
04.12.2014 15:05 Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę pamięci USB do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mierzęcice” ...
20.11.2014 11:00 Zapytanie ofertowe - wycena prawa własności nieruchomości położonej na terenie Gminy Mierzęcice w obrębie Nowa Wieś.
16.10.2014 10:04 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania i posypywania piaskiem lub solą dróg gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Mierzęcice w sezonie 2014/2015...

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna