Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.10.2017 15:00 Zapytanie ofertowe - Kompleksowa bankowa obsługa budżetu gminy Mierzęcice oraz podległych jednostek
22.09.2017 13:15 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania i posypywania piaskiem lub solą dróg gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Mierzęcice w sezonie 2017/2018
19.09.2017 13:10 Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn.: "Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni plenerowych na terenie Gminy Mierzęcice"
12.09.2017 14:35 Zapytanie ofertowe - dot. zakupu i dostawy wyposażenia do żłobka gminnego „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2017.
11.09.2017 12:20 Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę miejsca do wypoczynku w sołectwie Mierzęcice Osiedle”
30.08.2017 10:40 Zapytanie ofertowe - na wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozbudowy istniejącego budynku w Mierzęcicach Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej
09.08.2017 15:04 Zapytanie ofertowe - na opracowanie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mierzęcice"
03.07.2017 08:52 Zapytanie ofertowe - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach.
22.06.2017 15:11 Zapytanie ofertowe - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach.
14.06.2017 15:56 Zapytanie ofertowe - na opracowanie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mierzęcice"
13.06.2017 10:56 Zapytanie ofertowe - na wykonanie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego
09.06.2017 13:09 Zapytanie ofertowe - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach.
04.04.2017 14:30 Zapytanie ofertowe - Dostawa i wynajem kabin sanitarnych
04.04.2017 09:46 Zapytanie ofertowe na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyborów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Mierzecice
14.03.2017 15:16 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.:” Rozwój kompetencji kluczowych szansą dla Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach”
14.03.2017 12:36 Zapytanie ofertowe - usługa ubezpieczenia: mienia, sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz od OC
02.03.2017 13:11 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.:” Rozwój kompetencji kluczowych szansą dla Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach”
16.02.2017 09:44 Zapytanie ofertowe - na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Mierzęcice"
08.02.2017 14:13 Zapytanie ofertowe na opracowanie i wydruk plakatów i ulotek na potrzeby projektu pn. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mierzęcice"
20.12.2016 14:22 Zapytanie ofertowe - na wykonanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Mierzęcice
12.12.2016 15:08 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.:” Rozwój kompetencji kluczowych szansą dla Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach”.
05.12.2016 14:40 Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Mierzęcice do szkół i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu.
05.12.2016 14:37 Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Mierzęcice.
30.11.2016 16:31 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.:” Rozwój kompetencji kluczowych szansą dla Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach”.
10.11.2016 11:40 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Moja szkoła Gimnazjum im. C. Miłosza w Mierzęcicach moją szansą”.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna