Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2019 09:30 Zapytanie ofertowe - na „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla terenów nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Mierzęcice”
14.12.2018 13:43 Zapytanie ofertowe - na „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla terenów nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Mierzęcice”
07.12.2018 13:25 Zapytanie ofertowe - na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: „Wyrównujemy szanse w szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowane z środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
03.12.2018 12:13 Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Mierzęcice do szkół i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu.
03.12.2018 12:12 Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Mierzęcice.
28.11.2018 13:51 Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej w Toporowicach”.
20.11.2018 08:33 Zapytanie ofertowe - wycena prawa własności działek gruntu położonych w obrębie Boguchwałowice przejętych na podstawie art. 98 ust. 1 o gospdoarce nieruchomościami na własność Gminy Mierzęcice
30.10.2018 15:20 Zapytanie ofertowe - na wykonanie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego
25.10.2018 15:22 Zapytanie ofertowe - dotyczące zakupu i dostawy wyposażenia do Przedszkola Publicznego Radosny Zakątek w Mierzęcicach
09.10.2018 12:35 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania i posypywania piaskiem lub solą dróg gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Mierzęcice w sezonie 2018/2019
19.07.2018 13:47 Zapytanie ofertowe - na budowę placu zabaw przy Żłobku Gminnym „ Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi w ramach projektu pn.: „Utworzenie żłobka „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi ”
16.07.2018 15:25 Zapytanie ofertowe - dotyczące zakupu i dostawy wyposażenia do przedszkola w Nowej Wsi
06.07.2018 12:24 Zapytanie ofertowe - Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach.
16.05.2018 09:49 Zapytanie ofertowe - rozgraniczenie nieruchomości położonych w obrębie Nowa Wieś
14.05.2018 11:11 Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa wyposażenia do Żłobka gminnego „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi
07.05.2018 13:47 Zapytanie ofertowe - rozgraniczenie nieruchomości położonych w obrębie Nowa Wieś
02.05.2018 16:11 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: „Wiedza i rozwój kompetencji kluczowych szansą na sukces ucznia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach”
18.04.2018 13:20 Zapytanie ofertowe na budowę placu zabaw przy Przedszkolu w Nowej Wsi w ramach projektu pn.: „Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju w gm. Mierzęcice”
21.03.2018 12:43 Zapytanie ofertowe - Dostawa i wynajem kabin sanitarnych
13.03.2018 14:53 Zapytanie ofertowe na usługę ubezpieczenia: mienia, sprzetu komputerowego i elektornicznego oraz od OC
05.03.2018 15:18 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia do przedszkola w Nowej Wsi funkcjonującego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Nowej Wsi
16.01.2018 14:59 Zapytanie ofertowe - na na realizację zadania pn: Usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad całym procesem inwestycyjnym w ramach projektu: „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Mierzęcice”
07.12.2017 15:01 Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Mierzęcice.
07.12.2017 14:59 Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Mierzęcice do szkół i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu.
22.11.2017 16:32 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych szansą dla Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna