Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.12.2020 15:08 Zapytanie ofertowe - na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych
14.12.2020 14:12 Zapytanie ofertowe - Utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych, przystankach autobusowych, placach zabaw oraz nieruchomościach będących własnością gminy Mierzęcice
01.12.2020 15:27 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia w ramach projektu pn.: ”Poprawa ergonomii pracy w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Wyposażenie sprzęt biurowy
25.11.2020 12:58 Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Mierzęcice do szkół i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu.
25.11.2020 12:57 Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Mierzęcice.
23.11.2020 15:10 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: „„Rozwój jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach”
23.11.2020 14:46 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia w ramach projektu pn.: ”Poprawa ergonomii pracy w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
05.11.2020 14:25 Zapytanie ofertowe na Kompleksową bankową obsługę budżetu Gminy Mierzęcice oraz podległych jednostek organizacyjnych
04.11.2020 15:52 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia w ramach projektu pn.: ”Poprawa ergonomii pracy w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
29.10.2020 14:12 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice”
14.10.2020 13:06 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania i posypywania piaskiem lub solą dróg gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Mierzęcice w sezonie 2020/2021
30.06.2020 15:16 Zapytanie ofertowe - usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach"
24.06.2020 14:49 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
16.06.2020 15:20 Zapytanie ofertowe - usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice”
17.04.2020 12:22 Zapytanie ofertowe - usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Toporowicach oraz w Boguchwałowicach”.
17.04.2020 12:20 Zapytanie ofertowe - Dostawa i wynajem kabin sanitarnych
08.04.2020 16:09 Zapytanie ofertowe - zakup tablicy LED lub monitora zewnętrznego służących do automatycznego wyświetlania informacji o środowisku
05.03.2020 15:12 Zapytanie ofertowe - usługa ubezpieczenia: mienia, sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz od OC
27.02.2020 13:42 Zapytanie ofertowe - Utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych, przystankach autobusowych, placach zabaw oraz nieruchomościach będących własnością gminy Mierzęcice
25.02.2020 15:29 Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach”
24.01.2020 12:26 Zapytanie ofertowe - na na realizację zadania pn: Usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad całym procesem inwestycyjnym w ramach projektu: „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Mierzęcice - etap III” - Instalacje solarne
10.01.2020 12:34 Zapytanie ofertowe - na na realizację zadania pn: Usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad całym procesem inwestycyjnym w ramach projektu: „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Mierzęcice - etap III”
07.01.2020 10:12 Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Mierzęcice.
03.12.2019 14:58 Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Mierzęcice do szkół i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu.
03.12.2019 14:49 Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Mierzęcice.

1 2 3 4 5 6 następna