Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.06.2020 15:16 Zapytanie ofertowe - usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach"
24.06.2020 14:49 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
16.06.2020 15:20 Zapytanie ofertowe - usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice”
17.04.2020 12:22 Zapytanie ofertowe - usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Toporowicach oraz w Boguchwałowicach”.
17.04.2020 12:20 Zapytanie ofertowe - Dostawa i wynajem kabin sanitarnych
08.04.2020 16:09 Zapytanie ofertowe - zakup tablicy LED lub monitora zewnętrznego służących do automatycznego wyświetlania informacji o środowisku
05.03.2020 15:12 Zapytanie ofertowe - usługa ubezpieczenia: mienia, sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz od OC
27.02.2020 13:42 Zapytanie ofertowe - Utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych, przystankach autobusowych, placach zabaw oraz nieruchomościach będących własnością gminy Mierzęcice
25.02.2020 15:29 Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach”
24.01.2020 12:26 Zapytanie ofertowe - na na realizację zadania pn: Usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad całym procesem inwestycyjnym w ramach projektu: „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Mierzęcice - etap III” - Instalacje solarne
10.01.2020 12:34 Zapytanie ofertowe - na na realizację zadania pn: Usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad całym procesem inwestycyjnym w ramach projektu: „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Mierzęcice - etap III”
07.01.2020 10:12 Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Mierzęcice.
03.12.2019 14:58 Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Mierzęcice do szkół i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu.
03.12.2019 14:49 Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Mierzęcice.
21.11.2019 15:18 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach”
05.11.2019 14:56 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia do filii bibliotecznej w sołectwie Mierzęcice Osiedle - sprzęt komputerowy
30.10.2019 16:34 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia do filii bibliotecznej w sołectwie Mierzęcice Osiedle
28.10.2019 12:46 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania i posypywania piaskiem lub solą dróg gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Mierzęcice - Rejon nr 1 w sezonie 2019/2020
16.10.2019 13:03 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania i posypywania piaskiem lub solą dróg gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Mierzęcice w sezonie 2019/2020
14.10.2019 13:52 Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia przeznaczonego do likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego na terenie działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzęcicach”
14.10.2019 13:45 Zapytanie ofertowe na zakup albo dzierżawę tablicy LED lub monitora zewnętrznego służących do automatycznego wyświetlania informacji o stanie jakości powietrza
22.08.2019 13:32 Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Badanie próbek popiołów z palenisk domowych położonych na terenie Gminy Mierzęcice"
21.08.2019 16:46 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: „Wyrównujemy szanse w szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach”.
26.07.2019 13:55 Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Badanie próbek popiołów z palenisk domowych położonych na terenie Gminy Mierzęcice"
15.07.2019 15:17 Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Mierzęcice Osielde"

1 2 3 4 5 6 następna