Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.12.2013 14:26 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:"Budowa ścieżki pieszo...
13.12.2013 15:15 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie istniejących obiektów hydrotechnicznych – zapory zbiornika Przeczyce
06.12.2013 09:26 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego
22.11.2013 15:12 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Mierzęcice
14.11.2013 14:52 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
12.11.2013 15:01 Zawiadomienie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie możliwości zapoznania się z dokumentacją dla przedsięwzięcia pn.:"„Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska...
08.11.2013 15:25 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
25.10.2013 08:06 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej miejscowości Boguchwałowice...
18.10.2013 08:21 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice...
07.10.2013 14:59 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice dot. przedsięwzięcia pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria...
07.10.2013 09:37 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie osnieżania i posypywania piaskiem lub solą dróg gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Mierzęcice w sezonie 2013/2014...
04.09.2013 15:31 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
02.09.2013 14:38 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce...
23.08.2013 14:58 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła...
21.08.2013 07:43 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanym postanowieniu uzgadniającym lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego
07.08.2013 16:17 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych...
01.08.2013 14:54 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice dot. przedsięwzięcia pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria...
26.07.2013 07:43 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Boguchwałowice..."
23.07.2013 15:18 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
23.07.2013 11:47 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanych postanowieniach uzgadniających lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego
19.07.2013 11:45 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Mierzęcice..."
15.07.2013 13:49 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzecice w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie istniejących obiektów hydrotechnicznych
05.07.2013 10:08 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dla obszaru "Cmentarz Boguchwałowice"
27.06.2013 12:53 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
19.06.2013 10:50 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

1 2 następna