Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.06.2013 09:40 0050.451.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
17.05.2013 07:52 0050.450.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
14.05.2013 12:51 0050.449.2013 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu usuwania azbestu z terenu Gminy Mierzęcice w 2013r.
14.05.2013 12:50 0050.448.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Mierzęcice
14.05.2013 12:49 0050.447.2013 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprwozdania finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej za 2012 r.
14.05.2013 12:46 0050.446.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok
10.05.2013 07:59 0050.445.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
10.05.2013 07:58 0050.444.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok
10.05.2013 07:51 0050.443.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
09.05.2013 15:28 0050.442.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz inych zadań zleconych odrębnymi ustawami
09.05.2013 15:26 0050.441.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok
09.05.2013 15:21 0050.440.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
09.05.2013 15:20 0050.439.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za I kwartał 2013 roku
09.05.2013 15:17 0050.438.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2012 rok
09.05.2013 15:08 0050.437.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
09.05.2013 15:07 0050.436.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok
09.05.2013 15:06 0050.435.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
09.05.2013 15:01 0050.434.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mierzęcice
09.05.2013 15:00 0050.433.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
09.05.2013 14:57 0050.432.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
08.05.2013 16:51 0050.431.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy w 2013 roku
08.05.2013 14:33 0050.430.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji odszczurzania na terenie Gminy Mierzęcice
08.05.2013 14:29 0050.429.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej
08.05.2013 14:28 0050.428.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
08.05.2013 14:27 0050.427.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna