Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.07.2013 13:49 0050.476.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
29.07.2013 13:47 0050.475.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok
29.07.2013 13:00 0050.474.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice zmian w budżecie gminy na 2013 rok
18.07.2013 08:00 0050.473.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
05.07.2013 13:06 0050.472.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Boguchwałowicach
05.07.2013 13:05 0050.471.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Anny Kyrcz-Cichoń...
05.07.2013 13:04 0050.470.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Katarzyny Trefon...
05.07.2013 13:03 0050.469.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Barbary Mańdok...
05.07.2013 13:00 0050.468.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Magdaleny Bochenek...
05.07.2013 12:45 0050.467.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok
05.07.2013 12:43 0050.466.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok
05.07.2013 12:42 0050.465.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
26.06.2013 16:29 0050.464.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ogłoszenia konkursu i regulaminu na Najpiękniejszą posesję w Gminie Mierzęcice 2013
26.06.2013 16:27 0050.463.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Mierzęcice na 2013 rok.
26.06.2013 16:25 0050.462.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
26.06.2013 16:24 0050.461.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż...
26.06.2013 16:22 0050.460.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Komunalnego ds. Kanalizacji..
26.06.2013 16:20 0050.459.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Mierzęcice na 2013 rok
26.06.2013 16:16 0050.458.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
06.06.2013 08:09 0050.457.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej
05.06.2013 09:48 0050.456.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
05.06.2013 09:47 0050.455.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
05.06.2013 09:45 0050.454.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Mierzęcice za 2012 r
05.06.2013 09:44 0050.453.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok
05.06.2013 09:42 0050.452.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna