Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.09.2013 16:24 0050.501.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Sadowiu przy ul Zjazdowej i w Mierzęcicach przy ul Widokowej...
04.09.2013 16:22 0050.500.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Nowej Wsi
03.09.2013 14:33 0050.499.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
03.09.2013 14:31 0050.498.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok.
03.09.2013 14:28 0050.497.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
03.09.2013 14:26 0050.496.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok.
03.09.2013 14:11 0050.495.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za pierwsze półrocze 2013r.
03.09.2013 13:30 0050.494.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości...
03.09.2013 13:11 0050.493.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok.
03.09.2013 13:08 0050.492.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
03.09.2013 13:06 0050.491.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy w 2013 roku.
03.09.2013 13:02 0050.490.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r.
03.09.2013 13:00 0050.489.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego...
03.09.2013 12:50 0050.488.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok.
03.09.2013 12:46 0050.487.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
03.09.2013 12:44 0050.486.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości...
03.09.2013 12:42 0050.485.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok.
03.09.2013 12:40 0050.484.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
03.09.2013 12:37 0050.483.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mierzęcice.
03.09.2013 12:30 0050.482.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny posesji zgłoszonych do konkursu na Najpiękniejszą Posesję w Gminie Mierzęcice 2013.
03.09.2013 12:26 0050.481.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie organizacji, uruchamiania stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Mierzęcice na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa.
03.09.2013 12:23 0050.480.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze...
29.07.2013 13:59 0050.479.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Sadowiu stanowiących
29.07.2013 13:55 0050.478.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za II kwartał 2013 roku.
29.07.2013 13:52 0050.477.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeniesienia wydatków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy w 2013 roku

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna