Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.11.2013 12:11 0050.526.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
04.11.2013 12:10 0050.525.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za III kwartał 2013 roku
04.11.2013 12:05 0050.524.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok.
04.11.2013 12:01 0050.523.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi...
04.11.2013 11:59 0050.522.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Sadowiu...
04.11.2013 11:58 0050.521.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok.
04.11.2013 11:53 0050.520.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
04.11.2013 11:50 0050.519.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Nowej Wsi...
04.11.2013 11:47 0050.518.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wprowadzenia w życie "Planu obrony cywilnej gminy Mierzęcice".
04.11.2013 11:44 0050.517.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok.
04.11.2013 11:42 0050.516.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
04.11.2013 11:28 0050.515.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków do nagród Wójta Gminy Mierzęcice z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
04.11.2013 11:23 0050.514.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia Beneficjentów ostatecznych projektu pn.:"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mierzęcice"...
04.11.2013 11:14 0050.513.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia Regulaminu uczestnictwa i rekrutacji w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mierzęcice" realizowanym w ramach...
04.11.2013 11:09 0050.512.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej działkę nr 580/203 przeznaczonej do sprzedaży.
04.11.2013 11:02 0050.511.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zasad prowadzenia na terenie Gminy Mierzęcice Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
04.11.2013 11:00 0050.510.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok.
04.11.2013 10:53 0050.509.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
30.09.2013 12:00 0050.508.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok.
30.09.2013 11:58 0050.507.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
30.09.2013 11:57 0050.506.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok.
30.09.2013 11:53 0050.505.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego.
30.09.2013 11:52 0050.504.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
30.09.2013 11:50 0050.503.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok.
30.09.2013 11:48 0050.502.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna