Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.12.2013 11:43 0050.551.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
12.12.2013 11:40 0050.550.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy w 2013 roku
12.12.2013 11:36 0050.549.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
12.12.2013 11:32 0050.548.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok
12.12.2013 11:16 0050.547.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
11.12.2013 10:35 0050.546.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok
29.11.2013 09:57 0050.545.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wyznaczenia i upoważnienia nauczyciela Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach do zastępowania nieobecnego Dyrektora ww przedszkola
29.11.2013 09:49 0050.544.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
29.11.2013 09:42 0050.543.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok
29.11.2013 09:32 0050.542.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
29.11.2013 09:26 0050.541.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
29.11.2013 09:06 0050.540.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok
15.11.2013 09:05 0050.539.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy w 2013 roku
15.11.2013 09:02 0050.538.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
15.11.2013 08:55 0050.537.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok
15.11.2013 08:40 0050.536.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
15.11.2013 08:37 0050.535.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
15.11.2013 08:35 0050.534.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie określenia wysokości dotacji z budżetu Gminy Mierzęcice dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu..
06.11.2013 11:56 0050.533.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Boguchwałowicach...
04.11.2013 12:29 0050.532.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok.
04.11.2013 12:27 0050.531.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
04.11.2013 12:23 0050.530.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wyznaczenia i upoważnienia nauczyciela Przedszkola Publicznego w Mierzęciach do zastępowania nieobecnego Dyrektora ww. przedszkola.
04.11.2013 12:20 0050.529.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeniesienia wydatków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy w 2013 roku.
04.11.2013 12:18 0050.528.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
04.11.2013 12:13 0050.527.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna