Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.01.2014 12:13 0050.576.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Kapituły nagrody Gryf Mierzęcicki.
31.01.2014 12:10 0050.575.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wprowadzenia zamian w Zarządzeniu Nr 01522010...
31.01.2014 12:09 0050.574.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Mierzęcice.
31.01.2014 12:03 0050.573.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dotyczących projektu dofinansowanego ze środków RPO...
31.01.2014 12:01 0050.572.2013 Zarządzenie Wojta Gminy Mierzęcice w sprawie wprowadzania zasad rachunkowości dotyczących projektów dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego...
31.01.2014 11:54 0050.571.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok.
08.01.2014 12:06 0050.570.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
08.01.2014 12:06 0050.569.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
08.01.2014 12:04 0050.568.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
08.01.2014 12:02 0050.567.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok
08.01.2014 11:52 0050.566.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie autoporawki do projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
08.01.2014 11:49 0050.565.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie autoporawki do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok
08.01.2014 11:46 0050.564.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok
08.01.2014 11:29 0050.563.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
08.01.2014 11:25 0050.562.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
08.01.2014 11:21 0050.561.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok
08.01.2014 11:18 0050.560.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
08.01.2014 11:01 0050.559.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą zastrzeżone i poufne w Urzędzie Gminy Mierzęcice
08.01.2014 10:59 0050.558.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Sadowiu przy ul. Dworskiej przeznaczonych do sprzedaży
08.01.2014 10:57 0050.557.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok
08.01.2014 10:54 0050.556.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
08.01.2014 10:51 0050.555.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy w 2013 roku
08.01.2014 10:50 0050.554.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego
12.12.2013 11:50 0050.553.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mierzęcice na 2014r.
12.12.2013 11:45 0050.552.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok

1 2 3 4 5 6 następna