Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.11.2013 12:55 GK.271.5.2013 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn. Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt.: „Odkrywamy talenty i wyrównujemy szanse w Szkole....
22.11.2013 14:13 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn. "Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Mierzęcice"
20.11.2013 14:06 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Mierzęcice do szkół i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki..."
18.06.2013 12:08 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałychpołożonych na terenie Gminy Mierzęcice
24.05.2013 15:16 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy...
23.05.2013 15:09 GK 271.2.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane - Remont i przebudowa targowiska przy ul. Wolności w Mierzęcicach
15.05.2013 15:39 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn. "Remont i przebudowa targowiska przy ul. Wolności w Mierzęcicach"
09.01.2013 15:09 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Mierzęcice do szkół i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu