Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.12.2012 14:49 Informacja dotycząca przeprowadzonych konsultacji
10.12.2012 15:01 Informacja Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedłużenia konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Mierzęcice.
06.12.2012 12:27 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyczące rozbudowy i modernizacji MPL Katowice w Pyrzowicach.
29.11.2012 15:23 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu nasypu turystyczno – widokowego z jednoczesną funkcją zabezpieczenia przeciwpowodziowego w ramach...
09.11.2012 11:00 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wydania decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn."Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej”.
08.11.2012 09:46 Informacja Wójta Gminy Mierzęcice o braku uwag do projektu Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi...
07.11.2012 13:19 Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn."Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice...
07.11.2012 13:14 Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn."Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice...
05.11.2012 08:51 Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o zakończeniu postępowania dowodowego dla inwestycji celu publicznego pn."Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice wraz z przepompownią...
05.11.2012 08:46 Informacja o wyborze oferty na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych.
26.10.2012 11:43 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Mierzęcice – obszar VII...
26.10.2012 11:35 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dla obszaru „Cmentarz Boguchwałowice”.
26.10.2012 11:25 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Boguchwałowice – obszar I...
24.10.2012 09:53 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanych w toku prowadzonego postępowania postanowieniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej”.
19.10.2012 13:15 Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o wydanych pozwoleniach uwzględniających lokalizacje inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postepowania dowodowego
11.10.2012 14:12 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu nasypu turystyczno – widokowego z jednoczesną funkcją zabezpieczenia przeciwpowodziowego w ramach...
08.10.2012 14:07 Konkurs na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Mierzęcice.
08.10.2012 07:45 Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej...
10.09.2012 14:18 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie uzyskania warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa nasypu turystyczno – widokowego z jednoczesną funkcją zabezpieczenia...
07.09.2012 11:12 Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej...
03.09.2012 11:43 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie postępowania dot. wykonania nasypu turystyczno - widokowego z jednoczesną funkcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego...
03.09.2012 07:44 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Przeczyce...
31.08.2012 13:24 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: „Budowa linii energetycznej...
23.08.2012 10:13 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: „Budowa linii energetycznej...
14.08.2012 11:37 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu nasypu turystyczno-widokowego

1 2 3 następna