Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.01.2013 13:27 Nr 4100/III/197/2012 Uchwała III Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu...
23.01.2013 13:25 Nr 4100/III/196/2012 Uchwała III Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mierzęcice projekcie uchwały w sprawie WPI...
23.01.2013 13:21 Nr 4100/III/195/2012 Uchwała III Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mierzęcice projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok
31.12.2012 15:24 Nr XXII/219/2012 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
31.12.2012 15:21 Nr XXII/209/2012 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
31.12.2012 13:07 Nr XXII/218/2012 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
31.12.2012 12:57 Nr XXII/208/2012 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
23.11.2012 14:39 Nr XXI/182/2012 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
23.11.2012 14:37 Nr XXI/181/2012 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
26.10.2012 09:38 Nr XX/170/2012 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
26.10.2012 09:35 Nr XX/169/2012 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
31.08.2012 08:52 Nr XIX/166/2012 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
31.08.2012 08:49 Nr XIX/160/2012 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
31.08.2012 08:47 Nr XIX/159/2012 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
31.08.2012 08:39 Nr XIX/158/2012 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
31.08.2012 08:38 Nr XIX/157/2012 Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych.
02.07.2012 12:14 Nr XVIII/156/2012 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
02.07.2012 12:12 Nr XVIII/142/2012 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
02.07.2012 12:08 Nr XVIII/141/2012 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2011
02.07.2012 12:06 Nr XVIII/140/2012 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2011
30.04.2012 11:59 Nr XVII/139/2012 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
30.04.2012 11:56 Nr XVII/136/2012 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
02.04.2012 10:35 Nr XVI/123/2012 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
30.01.2012 10:32 Nr XV/117/2012 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
30.01.2012 10:28 Nr XV/116/2012 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

1 2 następna