Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.12.2012 14:52 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Mierzęcice
21.12.2012 10:33 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zadania pn. "Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Mierzęcice"
19.12.2012 14:45 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Mierzęcice do szkół i placówek specjalnych wraz zapewnieniem opieki w trakcie przewozu"
11.10.2012 13:44 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi - Wykonanie kompleksowej usługi oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mierzęcice
11.10.2012 09:36 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi - Sporządzenie projektów: „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Mierzęcice – obszar...
10.10.2012 15:54 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku Urzędu Gminy w Mierzęcicach
03.10.2012 14:03 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku Urzędu Gminy w Mierzęcicach"
02.10.2012 12:14 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługii - Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie kursu z języka angielskiego oraz pomoce dydaktyczne dla uczestników projektu pn.: Podstawa języka obceg...
27.09.2012 12:59 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zadania pn.: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie kursu z języka angielskiego oraz pomoce dydaktyczne dla uczestników projektu pn.: Podstawa...
26.09.2012 14:55 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zadania pn.:Sporządzenie projektów: „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Mierzęcice.....
23.08.2012 14:46 Informacja o unieważnieniu przetargu dla zadania - „Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Mierzęcice"
02.02.2012 14:43 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zadania pn. "Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt.: I ty możesz zostać geniuszem w klasach...