Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.11.2004 13:40 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla budowy linii elektroenergetycznej kablowej zasilającej budynki rekreacyjne.
25.11.2004 13:35 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wydania, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej ŚN.
25.11.2004 13:31 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przebudowy sieci NN i wykonaniu przyłączy kablowych do budynków mieszkalnych oraz izolowanego przyłąc
15.11.2004 10:52 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy linii napowietrznej ŚN zasilającej stację transformatorową, słupową.
15.11.2004 10:03 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy linii elektroenergetycznej, kablowej zasilającej budynki rekreacyjne.
27.10.2004 10:14 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci rozdzielczej, sieci oświetleniowej oraz słupowej stacji transformatorowej.
26.10.2004 09:56 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji na budowe linii kablowej stanowiącej zasilanie w energię elektryczną.
28.09.2004 12:33 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji na budowe linii kablowej stanowiącej zasilanie w energię elektry
28.09.2004 12:02 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji budowy sieci rozdzielczej, sieci oświetleniowej.
21.05.2004 13:38 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o terminie sesji Rady Gminy Mierzęcice w sprawie rozpatrzenia zarzutu dotyczacego zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
18.05.2004 10:14 Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.
01.03.2004 12:03 Budowa wodociągu.
17.02.2004 14:34 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Przeczyce - Północ.
17.02.2004 14:32 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Mierzęcice - Centrum.
17.02.2004 14:23 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Mierzęcice - Północ.
17.02.2004 14:17 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Boguchwałowice.
17.02.2004 14:14 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Mierzęcice Osiedle.
17.02.2004 14:06 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Przeczyce - Południe.
17.02.2004 14:00 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Toporowice i Sadowie.
17.02.2004 13:57 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowa Wieś, Najdziszów, Zawada i Sadowie