Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2011 11:13 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane - Dokończenie I etapu budowy drogi gminnej ulicy Zjazdowej w Sadowiu.
23.12.2011 10:41 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługii - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w banku w kwocie 968.711,64 zł z przeznaczeniem na: spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
13.12.2011 15:19 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zadania pn.: "Dokończenie I etapu budowy drogi gminnej ulicy Zjazdowej w Sadowiu"
02.12.2011 10:57 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zadania pn.:Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w banku w kwocie 968.711,64 zł z przeznaczeniem na: spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
07.11.2011 09:45 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Mierzęcice do szkół i placówek specjalnych wraz zapewnieniem opieki w trakcie przewozu”
28.10.2011 15:14 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zadania pn.: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Mierzęcice do szkół i placówek specjalnych wraz zapewnieniem opieki w trakcie przewozu”
16.09.2011 09:01 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane- Budowa placu zabaw w Nowej Wsi
01.09.2011 11:13 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zadania pn.: "Budowa placu zabaw w Nowej Wsi"
22.08.2011 11:26 Informacja o unieważnieniu przetargu dla zadania - dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Mierzęcice do szkół i placówek specjalnych...
29.06.2011 15:30 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane - I etap budowy drogi gminnej ulicy Zjazdowej w Sadowiu.
17.06.2011 11:01 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zadania pn.: "I etap budowy drogi gminnej ulicy Zjazdowej w Sadowiu".
17.05.2011 09:12 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy - "Zakup i dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych na zajęcia realizowane w ramach projektu Inwestycja w edukację uczniów..."
29.04.2011 14:45 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zadania pn. "Zakup i dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych na zajęcia realizowane w ramach projektu Inwestycja w edukację uczniów..."
10.02.2011 08:33 informacja o unieważnieniu przetargu na Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną