Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2011 12:58 Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowniki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Remont drogi krajowej nr 78 odcinek Tąpkowice-Nowa Wieś od km 89+240 do km 94+300
23.12.2011 15:33 Informacja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego w Będzinie
23.12.2011 09:24 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zawieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu nasypu turystyczno - widokowego z jednoczesną funkcją zabezpieczenia przeciwpowodziowego..
22.12.2011 08:36 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Przeczyce...
09.12.2011 11:27 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Remont drogi krajowej nr 78 odcinek Tąpkowice-Nowa Wieś od km 89+240..
29.11.2011 12:39 Informacja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie konsultacji społecznych
24.11.2011 14:23 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie postanowienia dot. przeprowadzenia obowiązku oceny oddziaływania na środowisko dla zadania polegającego na wykonaniu nasypu turystyczno-widokowego...
21.11.2011 11:58 Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowniki w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
04.11.2011 08:30 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 26 października 2011 r.
04.11.2011 08:04 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
02.11.2011 15:54 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
12.10.2011 11:24 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest...
07.10.2011 13:47 Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowniki o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: "Remont drogi krajowej nr 78...
07.10.2011 13:40 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. wyrażenia opinii o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: "Remont drogi krajowej nr 78...
05.10.2011 14:40 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wypowiedzenia się stron postępowania przed wydaniem postanowienia dot. przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu nasypu tyrystyczno - widokowego...
21.09.2011 15:32 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu nasypu turystyczno - widokowego...
15.09.2011 11:46 Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowniki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Remont drogi krajowej nr78 odcinek Tąpkowice-Nowa Wieś od km 89+240 do km94+300"
08.09.2011 08:43 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Nowa Wieś – obszar VIII zmiany studium.
07.09.2011 16:11 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej opinii sanitarnej dla zadania zagospodarowanie terenu wokół zamku w Siewierzu
19.08.2011 14:00 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wystąpieniu o wyrażenie opinii odnośnie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu wokół zamku w Siewierzu
25.07.2011 12:32 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wezwaniu do złożenia wyjaśnień dotyczących planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu nasypu turystyczno – widokowego.
13.07.2011 13:39 Oferta organizacji pozarządowej dot. realizacji zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Klub sportowy "Zapora Przeczyce".
07.07.2011 08:42 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Nowa Wieś – obszar VIII zmiany studium.
05.07.2011 12:09 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu nasypu turystyczno – widokowego.
28.04.2011 09:12 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

1 2 następna