Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.04.2011 09:26 0050/47/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Mierzęcice.
05.04.2011 10:57 0050/46/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
04.04.2011 18:52 0050/45/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przekazania mienia komunalnego do korzystania Sołectwu Sadowie
01.04.2011 15:10 0050/44/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach.
31.03.2011 18:50 0050/43/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2011 rok
31.03.2011 18:49 0050/42/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
31.03.2011 18:40 0050/41/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
31.03.2011 10:29 0050/40/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego
30.03.2011 14:14 0050/39/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedłożenia sprawozdania Wójta Gminy Mierzęcice z wykonania budżetu gminy za rok 2010 oraz przedstawienia informacji o stanie mienia.
29.03.2011 12:09 0050/38/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.
15.03.2011 13:46 0050/37/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 3 grudnia 2010 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego...
15.03.2011 13:06 0050/36/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2011 rok
15.03.2011 10:03 0050/35/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
14.03.2011 14:58 0050/34/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
14.03.2011 14:28 0050/33/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2011 rok.
14.03.2011 13:55 0050/32/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.
09.03.2011 14:22 0050/31/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
07.03.2011 13:00 0050/30/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego - Lotnisko 2011.
07.03.2011 12:30 0050/29/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji odszczurzania na terenie Gminy Mierzęcice.
07.03.2011 12:19 0050/28/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 14 września 2009 roku.
07.03.2011 11:15 0050/27/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2011 rok.
07.03.2011 11:00 0050/26/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
18.02.2011 18:38 0050/25/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
11.02.2011 15:15 0050/24/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia ponownych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Zawada w Gminie Mierzęcice
11.02.2011 15:01 0050/22/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powierzenia prowadzenia spraw gminy Zastępcy Wójta Gminy Mierzęcice.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna