Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.06.2011 08:20 0050/72/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawione nieruchomomości stanowiące własność Gminy Mierzęcice
07.06.2011 08:20 0050/71/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
07.06.2011 08:16 0050/70/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
07.06.2011 08:12 0050/69/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2011 rok
07.06.2011 08:00 0050/68/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
03.06.2011 11:09 0050/67/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Mierzęcice
30.05.2011 11:33 0050/66/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2011 rok.
30.05.2011 11:31 0050/65/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
25.05.2011 14:51 0050/64/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Mierzęcice za 2010 r.
16.05.2011 12:43 0050/63/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Mierzęcicach
10.05.2011 09:00 0050/62/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej za 2010 rok.
02.05.2011 12:07 0050/61/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia regulaminu udziału w projekcie zakupu i instalacji kolektorów słonecznych w Gminie Mierzęcice.
02.05.2011 10:52 0050/60/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice - powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola w Nowej Wsi
29.04.2011 14:03 0050/59/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2010 rok
29.04.2011 10:50 0050/58/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach
29.04.2011 10:40 0050/57/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu praw pracy wobec Wójta Gminy
28.04.2011 14:11 0050/56/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
28.04.2011 14:09 0050/55/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2011 rok
28.04.2011 14:08 0050/54/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
28.04.2011 14:06 0050/53/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2011 rok
28.04.2011 14:02 0050/52/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2011 rok
28.04.2011 14:01 0050/51/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2011 rok
28.04.2011 13:59 0050/50/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za I kwartał 2011 roku
22.04.2011 10:38 0050/49/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zasad przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2011/2012 dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mierzęcice
18.04.2011 12:57 0050/48/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna