Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.10.2011 14:12 0050/122/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 201 rok.
13.10.2011 14:00 0050/121/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050/109/2011 Wójta Gminy mierzeccie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
26.09.2011 09:37 0050/120/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Sadowiu i Mierzęcica
21.09.2011 09:36 0050/119/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polski
20.09.2011 09:34 0050/118/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2011 rok
20.09.2011 09:32 0050/117/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
19.09.2011 09:26 0050/116/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania w Gminie Mierzęcice obowodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polski
02.09.2011 14:25 0050/115/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Mierzęcice do załatwiania idywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz wykonywania niektórych zadań w sprawach
02.09.2011 14:23 0050/114/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie opracowania "Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Mierzęcice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa panstwa i w czasie wojny"
02.09.2011 14:21 0050/113/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mierzęcicach
31.08.2011 15:18 0050/112/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
31.08.2011 15:11 0050/111/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2011 rok
31.08.2011 15:08 0050/110/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2011 rok
31.08.2011 15:04 0050/109/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
29.08.2011 08:03 0050/108/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 23 sierpnia 2010 r.
29.08.2011 07:49 0050/107/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mierzęcice za pierwsze półrocze 2011 r.
23.08.2011 08:01 0050/106/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mierzęcice
18.08.2011 15:05 0050/105/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów-urzędnika wyborczego w Gminie Mierzęcice
18.08.2011 15:00 0050/104/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku.
18.08.2011 14:57 0050/103/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2011 rok.
18.08.2011 12:27 0050/102/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
18.08.2011 12:21 0050/101/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
12.08.2011 08:04 0050/100/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udziału w projekcie polegającym na podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Mierzęcice...
10.08.2011 16:34 0050/99/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny posesji zgłoszonych do konkursu na - Najpiękniejszą posesję w Gminie Mierzęcice 2011.
08.08.2011 08:21 0050/98/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Małgorzaty Krawczyk

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna