Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.11.2011 12:30 0050/147/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012
14.11.2011 12:10 0050/146/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2011 rok
14.11.2011 12:00 0050/145/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
02.11.2011 14:05 0050/144/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za III kwartał 2011 roku
02.11.2011 14:00 0050/143/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w banku na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 968.711,64 zł
02.11.2011 13:52 0050/142/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
31.10.2011 11:40 0050/141/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2011 rok
31.10.2011 11:35 0050/140/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
31.10.2011 11:30 0050/139/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2011 rok
31.10.2011 10:15 0050/138/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Wieloletnej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
31.10.2011 10:12 0050/137/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2011 rok
25.10.2011 13:08 0050/136/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
25.10.2011 12:12 0050/135/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach
25.10.2011 12:11 0050/134/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
25.10.2011 12:10 0050/133/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2011 rok
25.10.2011 12:08 0050/132/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
13.10.2011 14:38 0050/131/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2011 rok.
13.10.2011 14:34 0050/130/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
13.10.2011 14:31 0050/129/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
13.10.2011 14:28 0050/128/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2011 rok.
13.10.2011 14:26 0050/127/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
13.10.2011 14:21 0050/126/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2011 rok.
13.10.2011 14:18 0050/125/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
13.10.2011 14:15 0050/124/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany wykonawczego budżetu gminy na 2011 rok.
13.10.2011 14:12 0050/123/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przygotowania i przeprowadzenia cwiczenia obronnego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna