Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.03.2004 12:54 Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Boguchwałowice
10.03.2004 12:41 Uchwała w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Mierzęcice publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
12.02.2004 11:41 Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Sadowiu
12.02.2004 11:31 Uchwała w sprawie powołania Pana Zbigniewa Kyrcz w skład stałej Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.
12.02.2004 11:19 Uchwała w sprawie odwołania Pana Zbigniewa Kyrcz ze składu stałej Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Mieniem Komunalnym.
04.02.2004 13:06 Uchwała w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Mierzęcicach
04.02.2004 12:52 Uchwała w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Mierzęcicach
04.02.2004 12:39 Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości położonej w Nowej Wsi
04.02.2004 09:35 Uchwała w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.
20.01.2004 11:31 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Mierzęcice na rok 2004.
19.01.2004 14:08 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy położoną w Sadowiu przy ulicy Dworskiej.
19.01.2004 14:00 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy położonej w Boguchwałowicach.
19.01.2004 13:47 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy położonej w Boguchwałowicach.
08.01.2004 11:31 Uchwała w sprawie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie utowrzenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.
06.01.2004 11:33 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy położoną w Przeczycach
05.01.2004 15:06 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy położoną w Przeczycach.
05.01.2004 14:45 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy położoną w Toporowicach.
05.01.2004 14:24 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będoącej własnością Gminy położoną w Toporowicach.
05.01.2004 14:05 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy położoną w Sadowiu przy ulicy Dworskiej.
05.01.2004 11:26 Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości położonej w Mierzęcicach.
05.01.2004 10:49 Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zawierciu i Sądu Pracy w Zawierciu na okres kadencji 2004 - 2007.
05.01.2004 10:32 Uchwała w sprawie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Będzinie.

poprzednia 1 2