Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.12.2004 11:09 Uchwała w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych.
09.12.2004 10:42 Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
08.12.2004 13:47 Uchwała w sprawie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie.
08.12.2004 13:41 Uchwała w sprawie nadania Gimnazjum w Nowej Wsi imienia Janusza Kusocińskiego.
08.12.2004 13:38 Uchwała w sprawie nadania Gimnazjum w Mierzęcicach imienia Czesława Miłosza.
28.10.2004 11:08 Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Sadowiu.
28.10.2004 09:59 Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Sadowiu.
28.10.2004 09:43 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy położoną w Sadowiu przy ulicy Dworskiej.
28.10.2004 09:21 Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę gruntu będącego własnością Gminy na okres dłuższy niż trzy lata.
27.10.2004 14:09 Uchwała w sprawie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie.
27.10.2004 13:16 Uchwała w sprawie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie.
27.10.2004 12:39 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczek długoterminowych na pokrycie kosztów termomodernizacji budynków szkolnych.
30.07.2004 12:14 Uchwała w sprawie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie.
30.07.2004 12:02 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mierzęcicach.
28.07.2004 13:38 Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Nowej Wsi.
28.07.2004 13:31 Uchwała w sprawie nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Mierzęcicach ul. Wolności 137.
28.07.2004 13:24 Uchwała w sprawie nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Mierzęcicach przy ul. Wolności 135.
08.06.2004 13:52 Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do prac w Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej.
08.06.2004 13:48 Uchwała w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum w Nowej Wsi przy ul. Zawadzkiego 161.
08.06.2004 13:44 Uchwała w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum w Mierzęcicach przy ul. Wolności 68.
04.06.2004 11:32 Uchwała w sprawie finansowania zadania realizowanego przez Gminę Mierzęcice przy udziale środków z programu SAPARD.
04.06.2004 11:14 Uchwała w sprawie rozpatrzenia zarzutu do projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego budowy drogi ekspresowej S-1.
04.06.2004 10:46 Uchwała w sprawie zatwierdzenia bilansów samorządowych instytucji kultury za rok 2003.
04.06.2004 10:42 Uchwała w sprawie zatwierdzenia bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
26.04.2004 09:13 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę przez Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach.

1 2 następna