Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2011 15:11 Nr IV/23/2010 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
03.01.2011 15:07 Nr IV/22/2010 Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
03.01.2011 15:04 Nr IV/21/2010 Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Mierzęcice z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami...
03.01.2011 13:23 Nr IV/20/2010 Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr L/317/2010 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 9 listopada 2010 r.
03.01.2011 13:19 Nr IV/19/2010 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok.
03.01.2011 12:53 Nr IV/18/2010 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2011 – 2014.
16.12.2010 12:46 Nr III/17/2010 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Mierzęcice do Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”.
16.12.2010 12:44 Nr III/16/2010 Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.
16.12.2010 12:41 Nr III/15/2010 Uchwała w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.
16.12.2010 12:38 Nr III/14/2010 Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
16.12.2010 12:36 Nr III/13/2010 Uchwała w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
16.12.2010 12:33 Nr III/12/2010 Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
16.12.2010 12:26 Nr III/11/2010 Uchwała w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
16.12.2010 12:19 Nr III/10/2010 Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
16.12.2010 12:13 Nr III/9/2010 Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
16.12.2010 12:07 Nr III/8/2010 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Mierzęcice.
16.12.2010 12:01 Nr III/7/2010 Uchwała w sprawie uchwalenia stawek opłaty targowej na 2011 rok
16.12.2010 11:17 Nr III/6/2010 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok oraz zwolnień od tego podatku.
16.12.2010 11:10 Nr III/5/2010 Uchwała w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
16.12.2010 10:56 Nr III/4/2010 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
02.12.2010 13:25 Nr I/3/2010 Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mierzęcice.
02.12.2010 13:22 Nr I/2/2010 Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Mierzęcice.
02.12.2010 13:08 Nr I/1/2010 Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Mierzęcice i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mierzęcice.