Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.06.2010 13:31 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej biorących udział w drugiej turze.
22.06.2010 13:26 Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r.
27.05.2010 09:35 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
27.05.2010 09:19 Wykaz obwodów do głosowania utworzonych za granicą.
28.04.2010 11:34 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach Prezydenta RP.
28.04.2010 11:32 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie obserwacji przez obserwatorów międzynarodowych wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
28.04.2010 11:30 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i zasad przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej...
28.04.2010 11:28 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów Prezydenta RP.
26.04.2010 14:26 Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące organizacji imprez okolicznościowych w okresie od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania w wyborach Prezydenta RP.
26.04.2010 14:22 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o glosowaniu przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
26.04.2010 14:17 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
26.04.2010 14:15 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.