Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.06.2010 15:09 Informacja Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców.
31.05.2010 12:44 0151/337/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzecice w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
31.05.2010 12:41 0151/338/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych.
31.05.2010 11:46 Ogłoszenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie szkolenia członków Obwodowych Komisji Wyborczych.
20.05.2010 10:18 Informacja Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.
20.05.2010 10:14 Informacja Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie prawa do ustanowienia pełnomocnika w wyborach Prezydenta RP.
12.05.2010 11:57 0151/324/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzecice w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP.
11.05.2010 12:03 Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
11.05.2010 11:58 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP.
11.05.2010 11:57 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP.
11.05.2010 11:53 Wniosek o wpisanie wyborcy do spisu wyborców sporzadzonego dla wyboru Prezydenta RP.
11.05.2010 11:51 Komunikat Wójta Gminy Mierzęcice dot. składania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.
11.05.2010 11:41 Wzór zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych.
27.04.2010 13:03 Komunikat Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.