Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.12.2010 15:10 0152/20/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Mierzęcicach
10.12.2010 14:46 0152/19/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany zarządzenia 0152302009 z Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 4 grudnia 2009r.
03.12.2010 15:18 0152/21/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania lidera gminnego w związku z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011r.
03.12.2010 15:12 0152/22/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla Gminy Mierzęcice i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.
02.12.2010 14:46 0152/18/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę
26.11.2010 10:20 0152/13/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustanowienia procedury postępowania przy ustalaniu oceny pracy dyrektora szkoły lub innej jednostki oświatowej...
26.11.2010 09:12 0152/17/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej i powołania komisji inwentaryzacyjnej
26.11.2010 09:09 0152/16/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych.
10.11.2010 11:59 0151/10/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania komisji przetargowej
10.11.2010 11:57 0152/9/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej i ustalenia procedury likwidacji rzeczowych składników majątku
10.11.2010 11:53 0152/8/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej dla Urzędu Gminy Mierzęcice
10.11.2010 10:10 0152/12/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie opracowania planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia)
10.11.2010 09:19 0152/15/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzedzie Gminy w Mierzęcicach.
18.10.2010 10:25 0152/14/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania zespołu techniczno - organizacyjnego do organizacji i przeprowadzenia wyborów samorządowych
08.09.2010 21:10 0152/11/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia i udokumentowania oceny ryzyka zawodowego...
07.06.2010 14:30 0152/7/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla Gminy Mierzęcice i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.
01.06.2010 10:14 0152/6/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania lidera gminnego w związku z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego 2010 r.
12.05.2010 08:45 0152/6/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie składania i analizowania oświadczeń majątkowych oraz niektórych innych oświadczeń i informacji.
27.04.2010 11:43 0152/5/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania zespołu techniczno - organizacyjnego do organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
19.04.2010 13:03 0152/4/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę.
13.04.2010 12:30 0152/3/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu OC, według stanu na dzień 31 grudnia 2009r.
22.03.2010 14:36 0152/2/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie pieczęci urzędowych, pieczątek i stempli używanych w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach.
17.03.2010 08:11 0152/1/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania i unieszkodliwiania sprzętu komputerowego z wyposażeniem w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach.