Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.04.2010 15:03 0151/308/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mierzęcicach.
16.04.2010 15:00 0151/307/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok.
16.04.2010 14:59 0151/306/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok.
16.04.2010 14:54 0151/304/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora OPP w Mierzęcicach.
16.04.2010 14:51 0151/303/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji odszczurzania na terenie Gminy Mierzęcice.
16.04.2010 14:45 0151/302/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedłożenia sprawozdania Wójta Gminy Mierzęcice z wykonania budżetu gminy za rok 2009.
16.04.2010 14:41 0151/301/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok.
16.04.2010 14:38 0151/299/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
16.04.2010 14:36 0151/298/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego.
16.04.2010 14:32 0151/297/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok.
31.03.2010 09:55 0151/305/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
22.03.2010 14:29 0151/296/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie upoważnienia dla Pani Arleny Klusa - Sekretarza Gminy Mierzęcice do załatwienia niektórych spraw podatkowych.
22.03.2010 14:15 0151/295/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie upoważnienia dla Pana Zdzisława Majcherczak - Zastępcę Wójta Gminy Mierzęcice do załatwienia niektórych spraw podatkowych.
18.03.2010 12:02 0151/300/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
17.03.2010 08:45 0151/291/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
17.03.2010 08:41 0151/290/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
17.03.2010 08:40 0151/289/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok.
17.03.2010 08:37 0151/288/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
17.03.2010 08:35 0151/287/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz inncyh zadań zleconych odrębnymi ustawami.
17.03.2010 08:32 0151/286/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok.
17.03.2010 08:23 0151/292/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na składanie ofert na 2 stanowiska trenerów środowiskowych...
17.03.2010 08:20 0151/293/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wybór 2 trenerów środowiskowych-koordynatorów zajęć sportowych...
09.02.2010 15:20 0151/294/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przyjęcia zasad, kryteriów i trybu wyboru ofert realizacji zadań publicznych gminy Mierzęcice w 2010r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6