Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.06.2010 12:18 0151/336/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok.
09.06.2010 12:16 0151/327/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok
09.06.2010 12:14 0151/325/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
09.06.2010 12:13 0151/335/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
09.06.2010 12:10 0151/324/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
09.06.2010 12:09 0151/334/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok
09.06.2010 12:04 0151/333/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok
04.06.2010 11:17 0151/339/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Mierzęcice.
04.06.2010 11:15 0151/326/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Mierzęcice.
13.05.2010 11:43 0151/323/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej za 2009 rok.
13.05.2010 11:34 0151/320/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Mierzecice za 2009 rok
11.05.2010 10:22 0151/322/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
11.05.2010 10:07 0151/314/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
10.05.2010 13:10 0151/319/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok.
10.05.2010 13:09 0151/318/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
10.05.2010 09:51 0151/317/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok.
10.05.2010 09:49 0151/316/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
10.05.2010 09:47 0151/315/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok.
10.05.2010 09:45 0151/314/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
10.05.2010 09:41 0151/312/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok.
10.05.2010 09:39 0151/311/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
10.05.2010 09:36 0151/310/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok.
10.05.2010 09:31 0151/309/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przekazania wyposażenia Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Mierzęcicach.
04.05.2010 13:42 0151/321/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej
27.04.2010 11:50 0151/313/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna