Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.07.2010 10:46 0151/357/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przekazania wyposażenia dla OSP Nowa Wieś.
26.07.2010 10:40 0151/356/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok.
26.07.2010 10:38 0151/355/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
26.07.2010 10:36 0151/354/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości...
26.07.2010 10:25 0151/352/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
26.07.2010 10:23 0151/351/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok.
26.07.2010 10:21 0151/350/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
26.07.2010 10:18 0151/349/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok.
26.07.2010 10:17 0151/348/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości...
26.07.2010 10:14 0151/345/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok.
26.07.2010 10:12 0151/347/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 31.05.2010r.
26.07.2010 10:08 0151/346/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
26.07.2010 10:05 0151/344/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
26.07.2010 10:03 0151/343/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok.
26.07.2010 10:01 0151/342/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
26.07.2010 09:51 0151/341/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w banku na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę...
26.07.2010 09:45 0151/338/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych.
21.07.2010 14:25 0151/358/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Zarządznia Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 1 grudnia 2008 roku.
21.07.2010 14:23 0151/331/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.
28.06.2010 09:01 0151/337/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/337/2010 Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 31 maja 2010 r.
09.06.2010 12:30 0151/332/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu usuwania azbestu z terenu Gminy Mierzęcice"
09.06.2010 12:26 0151/330/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
09.06.2010 12:24 0151/329/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
09.06.2010 12:24 0151/340/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowe przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mierzęcice położonej w Sadowiu...
09.06.2010 12:20 0151/328/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna