Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.10.2010 14:37 0151/401/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
07.10.2010 11:38 0151/398/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.
23.09.2010 14:59 0151/376/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mierzęcice za pierwsze półrocze 2010r.
23.09.2010 10:01 0151/380/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przekazania wyposażenia dla OSP Mierzęcice II
23.09.2010 09:58 0151/383/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przekazania wyposażenia dla OSP Toporowice
23.09.2010 09:55 0151/382/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przekazania wyposażenia OSP Przeczyce
23.09.2010 09:51 0151/381/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przekazania wyposażenia dla OSP Nowa Wieś
23.09.2010 09:48 0151/379/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przekazania wyposażenia dla OSP Mierzęcice
23.09.2010 09:45 0151/378/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
23.09.2010 09:41 0151/377/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia minimalnych stwek czynszu dzierżawczego za dzierżawieone nieruchomości stanowiące własność Gminy Mierzęcice
23.09.2010 09:21 0151/375/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok
23.09.2010 09:17 0151/374/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie określenia warunków do korzystania z bezpłatnych biletów miesięcznych na dojazd uczniów dojeżdzających do szkóół podstawowych i gimnazjalnych...
14.09.2010 12:02 0151/386/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Mierzęcice Nr 0151/123/2008 r. z dnia 28 maja 2008 r.
31.08.2010 12:13 0151/368/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność Gminy...
31.08.2010 12:08 0151/366/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Mierzęcice za II kwartał 2010 roku.
31.08.2010 11:54 0151/370/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
31.08.2010 11:51 0151/373/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
31.08.2010 11:43 0151/371/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok.
20.08.2010 13:03 0151/372/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wyznaczenia pracownika do kierowania rozprawa administracyjną
26.07.2010 10:56 0151/365/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
26.07.2010 10:54 0151/364/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przekazania wyposażenia dla OSP Mierzęcice II.
26.07.2010 10:52 0151/363/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przekazania wyposażenia dla OSP Sadowie.
26.07.2010 10:51 0151/362/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przekazania wyposażenia dla OSP Boguchwałowice.
26.07.2010 10:49 0151/360/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przekazania wyposażenia dla OSP Przeczyce.
26.07.2010 10:47 0151/359/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przekazania wyposażenia dla OSP Toporowice.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna